RAJALLISIA TAAJUUKSIA MEDIAYHTIÖIDEN VÄLILLE ELI LOPPU SÄVELRADIOLLE

Ote teoksesta Radio kuuluu kaikille, kust. Radiomedia ja Into Kustannus, toim. Pentti Kemppainen, 2015

Eri mieltä oli Kalevan pääkirjoitustoimittaja, jonka mukaan varttunut yleisö jäi nyt vaille omaa kanavaa ja sai tyytyä muiden kanavien rämpytykseen.

-Vaiennuspäätöksen teki taannoin liikenneministeri Susanna Huovinen. MTV:lle kuulunut kanava ei sopinut siihen viestintäpoliittiseen tasapainotilaan, jonka hän ja liikenneministeriön virkamiehet rakensivat mediayhtiöiden välille jakamalla rajallisia taajuuksia, Kaleva kirjoitti.

Suomen Radioiden liiton puheenjohtaja ja SBS Finlandin toimitusjohtaja Leena Ryynänen piti hyvänä, että iso, perinteinen mediatalo tuli radioaalloille, mutta keskittyminen on kielteinen ilmiö.

-Pitäisi antaa syntyä vahvempia, aikakauslehtityyppisiä radiotaloja, Ryynänen pohti, mutta sen pitäisi hänen mukaansa olla mahdollista myös muille.

Kun pöly oli vähän laskeutunut, liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen totesi Taloussanomissa, että kaupallisen radiotoiminnan todellisuuden ja sääntelyn välillä on jännite. Radioiden todellisuuden valtavirta on raakaa liiketoimintaa, mutta sääntely henkii idealismia.

-Selkeänä osoituksena idealismista luvanhaltijat saavat valtiolta taajuudet pelkkiä hallintokuluja vastaan. Se on perusteltua jos maan media halutaan pitää monipuolisena, mutta samalla tällainen julkinen tuki velvoittaa topakkaan toimilupapolitiikkaan, Pursiainen totesi. Hän piti outona ajatuksena, että umpeen menevät toimiluvat pitäisi aina uudistaa.

Kuvassa tuolloinen liikenneministeri Huovinen.