RADIO STADIN MUUTTUMISESTA GROOVE FM:KSI, HS:N ARTIKKELI 29.10.1998

Pääkaupunkiseudulla taajuudella 91,1 Mhz kuuluva paikallisradio Radio Stadi uusii ohjelmaprofiilinsa vuodenvaihteessa. Tähän asti pääasiassa keskitien rockia ja poppia soittanut radioasema ryhtyy tarjoamaan mustan musiikin koko kirjoa klassisesta jazzista bluesiin ja nykyfunkiin. Pääpaino on uudemmalla mustalla musiikilla.

Samalla nykyisin pelkkänä musiikkikanavana toiminut Radio Stadi alkaa taas lähettää juonnettuja ohjelmia.

Radio Stadin toimitusjohtajan Nils Tuomisen mukaan uuden profiloinnin taustalla on pyrkimys erottautua muista pääkaupunkiseudun paikallisradioista. (HS)

PERTTI AVOLA

JARI NIEMELÄN SEURAAJA VALITTU RADIO 957:N OHJELMAPÄÄLLIKÖKSI, HS 14.6.1998

Tamperelainen paikallisradio Radio 957 on kutsunut uudeksi ohjelmapäällikökseen Ilkka Rahkosen.

Rahkonen aloittaa työnsä elokuun alussa. Tällä hetkellä hän toimii turkulaisen Radio Sadan ohjelmapäällikkönä. (STT)

Kuvassa jo teinipoikana asemalle nuortenohjelmaa tehnyt Rahkonen joka nykyään vaikuttaa Aito Media- tuotantoyhtiössä.

RADIO STADIIN JA RADIO ALEX HELSINKIIN LIITTYEN ETUKÄTEISINFOA, HS 29.3.1996

Uusi paikallisradio Helsinkiin – asema tekee aikuisille suunnattua puhepainotteista ohjelmaa

Myös Radio Kolmonen laajentaa kuuluvuuttaan pääkaupunkiseudulla

Helsinkiin perustetaan uusi paikallisradio. Toimiluvan sai Nils Tuomisen omistama Helsingin suomalainen radioasema, joka on luvannut tehdä aikuisille suunnattua puhepainotteista ohjelmaa.

Samalla Vantaalla ja Nurmijärven seudulla kuuluva Radio Kolme laajentaa kuuluvuusaluettaan Helsinkiin ja Espooseen.

”Toimilupa annettiin Nils Tuomiselle, koska hänellä on erittäin pitkäaikainen kokemus alasta, hyvät näytöt ja rahoitusasiat kunnossa”, sanoo valtioneuvostossa asian esitellyt liikenneministeri Tuula Linnainmaa (kok).

Päätökseen vaikutti myös ohjelmapolitiikka.

”Pääkaupunkiseudulta puuttuu juuri tällainen, aikuisille suunnattu kanava”, Linnainmaa jatkaa.

Tuomisen Kuopiossa toimiva Oikea Asema ja varkautelainen Oikea Asema lähettävät samaa ohjelmaa. Kohdeyleisönä ovat 25-50 vuotiaat kuuntelijat.

Linnainmaa ei itse ole kuunnellut Oikean Aseman ohjelmia. ”Hyvä jos tässä ehtii elämään”, toteaa kiireinen Linnainmaa.

Kuopion aseman liikevaihto on selvästi suurempi kuin alalla keskimäärin, lähes 10 miljoonaa markkaa. Kuopiossa ei ole muita mainosrahoitteisia kanavia.

Metsurin koira ja hevi jäävät pois

”Puheen osuus tulee olemaan yli puolet. Puhe on aikuista puhetta, ja mukana on uutisia. Haluamme kehittää kanavalle vahvan paikallisen leiman. Ehkä suurimpana perustyönä on kehittää radioon talk show -kulttuuri, joka elää vahvasti Yhdysvalloissa”, sanoo Tuominen.

Musiikki on suomalaispainotteista.

”Pois rajautuvat ääripäät; sellaiset Metsurin koira -kappaleet ja kova hevimusiikki. Ehkä joku Easy living vielä menee” Tuominen arvioi.

Kanavalle palkataan noin 20 työntekijää, joista yli puolet toimitukseen. Tilat hankitaan Helsingin keskustasta. Nimeä ei kanavalla vielä ole.

”Liikevaihto tulee nousemaan noin 10 miljoonaan markkaan”, Tuominen uskoo.

Kaikkiaan toimilupahakemuksia oli 16. Ilman lupaa jäi muun muassa Jouko ”Joke” Linnamaa urheilupainotteisella kanavallaan. Hakemuksia käsiteltiin valtioneuvostossa jo helmikuussa, jolloin ministeri Linnainmaa esitti lupaa Tuomiselle. Joke Linnamaa levitti tietoja, joilla pyrittiin asettamaan kyseenalaiseksi Tuomisen hakemus ja koko päätöksentekoprosessi. Hakemusta koskevien syytösten vuoksi asia jäi pöydälle, ja Tuomisen yhteistyökumppani vetäytyi hankkeesta.

”Radio Kolmonen ei ole soittorasia”

”Tämä on vanhan kaavan mukainen paikallisradio eikä mikään soittorasia. Me teemme myös uutisia ja lyhyitä juttuja, vaikka muilta ne ovat vähentyneet”, Laitinen sanoo. ”Kun liikevaihto kasvaa, voimme erottua hittikoneista yhä selvemmin.” Valtioneuvoston luvalla Radio Kolmen osakkeista 65 prosenttia myytiin Aamulehden omistamalle Alexpressille. Uusien kanavien myötä Helsingissä kuuluu yhdeksän paikallisradiota.

ILKKA JAUHIAINEN

Kuvassa Nils ”Nisse” Tuominen aiemmin perustamaansa Oikeaan Asemaan liittyvässä artikkelissa.

RADIO YKKÖSEN TOIMINNAN PÄÄTTYMISEEN LIITTYEN, HS 14.12.1995

Radioelämää säätelytaloudessa

HELSINKILÄINEN paikallisradio Ykkönen ajautui konkurssiin pari viikkoa sitten. Radioaseman myynnistä neuvoteltiin jo ennen konkurssia ja neuvotteluja on jatkettu myös sen jälkeen. Kiinnostuneita ostajia on edelleen useampia.

Lopullisen kaupanteon esteeksi on noussut toimiluvan saanti liikenneministeriöstä. Ministeriö aikoo käsitellä mahdollisen uuden omistajan toimilupaa vasta tammikuussa. Silloin valmistuu selvitysmies Jouni Mykkäsen mediapoliittinen raportti, jossa on tarkoitus ottaa kantaa muun muassa valtakunnalliseen mainosradioon. Asiat kytkeytyvät ministeriön mukaan toisiinsa, koska pääkaupunkiseudulla on pulaa vapaista taajuuksista.

Radio Ykkönen sai konkurssin yhteydessä luvan toimia pari viikkoa. Aika umpeutuu tänään torstaina, jolloin radioasema uhkaa hiljentyä, ellei ministeriö myönnä sille lisäaikaa. Konkurssipesä on hakenut lupaa jatkaa radiolähetyksiä tammikuun loppuun, jolloin toimilupakysymys olisi ratkennut.

Liikenneministeriön kanta toiminnan tilapäiseen jatkoon on ollut jostain syystä nihkeä. Kanta on outo, sillä jos aseman toiminta lopetetaan, sen myynti vaikeutuu ja arvo putoaa. Kuuntelija- ja mainostajakontaktit menetetään helposti lyhyessäkin ajassa. Terveen järjen mukainen ratkaisu olisi sallia toiminta, kunnes toimilupakysymys on ratkaistu.

FM 96,8:N (MYÖH. NRJ HELSINKI) ALOITTAMISESTA, HS 8.7.1995

Uusi paikallisradio aloittaa Helsingissä

Viime vuonna toimiluvan saanut Capitec Oy aloittaa paikallisradiolähetykset pääkaupunkiseudulla. FM 96,8 -nimen saanut asema pyörittää tästä viikonlopusta alkaen testilähetyksiä Radio Sykkeen vanhalla taajuudella 96,8 MHz. Ympärivuorokautiset lähetykset koostuvat pääasiassa hittipohjaisesta musiikista, kertoo Ilkka Ahti Capitec Oy:stä.

Ahdin mukaan kanavan lanseeraus, toimittajien ja ohjelmaprofiilin esittelyt tapahtuvat syksyllä. Koko osakekannan omistaa Musiikkikersantit Oy, jonka toimialaan kuuluu radio-ohjelmien, mainonnan ja tilausmusiikin tuottaminen. FM 96,8:n aloituksen jälkeen Helsingissä toimii viisi kaupallista radioasemaa. (HS)

PETRI KEMPPINEN

RADIO ETTAN HAKEMAAN VALTAKUNNALLISTA MAINOSRADIOLUPAA, HS 25.3.1994

Radio Ykkönen hakee valtakunnallista mainosradiolupaa

Helsinkiläinen paikallisradio Oy Radio Ykkönen-Radio Ettan Ab on jättänyt liikenneministeriölle lupahakemuksen valtakunnalliseen mainosradiotoimintaan.

Hakemuksen perustelujen mukaan ajatus valatakunnallisesta mainosradiosta on mielenkiintoinen yritysmalli, jolla olisi myös todennäköisesti taloudelliset edellytykset onnistua.

Paikallisradioalan yhtenä pioneerina Radio Ykkönen katsoo omaavansa tarvittavat edellytykset journalistisesti korkeatasoisen ohjelmiston tuottamiseen myös valtakunnallisesti.

Hakemuksen mukaan valtakunnallisesta mainosradiosta päättämistä tulisi kuitenkin siirtää esimerkiksi vuodella, jotta voitaisiin tutkia mitä vaikutuksia meneillään olevalla lupakierroksella on alalle.

Radio Ykkönen perustelee hakemustaan myös sillä, että sähköisen kuvallisen viestinnän mainosmonopolia hallussaan pitävä MTV Oy on lähtenyt hakemaan omaa mainosradiolupaa.

”MTV Oy:n toiminta sekä televisio- että radiomainonnan alalla merkitsisi sellaisen monopolin syntymistä sähköisessä viestinnässä, että paikallisradiotoiminta Suomessa joutuisi kohtuuttoman kilpailutilanteen eteen”, katsoo Ykkönen.

Oy Radio Ykkönen-Radio Ettan Ab:n omistajat ovat ALY-painot (Aamulehti Yhtymä), Helsinki Media Company (Sanoma Osakeyhtiö), Hufvudstadsbladet Ab, Kansan Uutiset Oy, Kustannusosakeyhtiö Kansanvalta ja Osakeyhtiö Suomenmaa.

Tällä hetkellä on voimassa 48 lupaa kaupalliseen ja kuusi lupaa ei-kaupalliseen paikalliseen radiotoimintaan. Liikenneministeriön on määrä käsitellä kaikki vireillä olevat lupahakemukset maaliskuun loppuun mennessä.

MARKO JOKELA Helsingin Sanomat

RADIO STADIN ALOITTAMISESTA HS:N ARTIKKELEISSA 12.6. JA 18.8.1996

Pääkaupunkiseudun uusi radioasema on Radio Stadi

Pääkaupunkiseudulla aloittava uusi radioasema on nimetty Radio Stadiksi. Nimen arvioidaan kuvaavan hyvin paikallisuutta, mitä asema pitää tärkeimpänä kilpailutekijänään.

Radioasema aloittaa lähetykset 19. elokuuta. Sen keskeinen kohderyhmä ovat 35-55-vuotiaat.

Kanavan ohjelmisto koostuu uutisista, paikallisista asioista sekä musiikista ja viihteestä.

Aseman omistaa kuopiolainen Helsingin suomalainen radioasema, joka taas on paikallisradio Oikean Aseman pääomistajan ja johtajan Nils Tuomisen omistuksessa.

Radioasema sai toimiluvan maaliskuussa. Toimilupa julistettiin haettavaksi, kun Radio Ykkönen lopetti joulukuussa toimintansa konkurssiin hakeutumisensa jälkeen.(STT)

Pääkaupunkiseudun uusin kaupallinen paikallisradio Radio Stadi aloittaa maanantaina lähetyksensä taajuudella 91,1 MHz. Uusi asema on perinyt konkurssiin ajautuneen Radio Ykkösen paikan.

Radio Ykkösen tuhkasta nousee Radio Stadi

Radio Stadi aikoo tuottaa ohjelmaa ”aikuisilta aikuisille”. Kohderyhmän rajaus on 35-55 vuotta.

”Se määräytyy tämänhetkisestä kilpailutilanteesta: tälle ikäryhmälle ei ole kaupallista tarjontaa”, Radio Stadin ohjelmapäällikkö Tomi Hilvo perustelee kohderyhmän valintaa.

Ikähaitari on laaja, mutta Hilvon mukaan ryhmälle on löytynyt tutkimuksissa paljon yhteistä. ”Aikuisuus” viittaa muun muassa kielenkäyttöön. Hilvo vakuuttaa, että kanavalla ei kiroilla.

Radio Stadissa luotetaan paikallisen informaation tarpeeseen. Uutistoiminnassa kanava tekee yhteistyötä BBC:n Lontoon ja Helsingin suomenkielisten toimitusten kanssa.

Musiikkitarjonta painottuu nostalgian hengessä kohderyhmän nuoruusvuosiin eli 60- ja 70-luvuille.

Radio Stadiin on palkattu parikymmentä työntekijää, joista toimittajia on noin puolet. Radio Ykkösen kaikuja kuullaan ainakin sunnuntaisin Markus Similän vetämässä ohjelmassa.

Maanantaina pääkaupunkiseudulla aloittaa myös väliaikainen HESP-radioasema, joka lähettää hengellistä ohjelmaa taajuudella 89,0 MHz 1. syyskuuta saakka.

LEENA VIRTANEN

RADIO ETELÄN ÄÄNEN KONKURSSISTA JA UUDEN RADIOTOIMILUVAN HAKEMISESTA, HS 30.10.1993 ja 30.3.1994

Etelän ääntä haetaan konkurssiin veroveloista

KERAVA – Uudenmaan lääninverovirasto hakee Keski-Uudellamaalla toimivaa paikallisradio Etelän Ääntä konkurssiin. Paikallisradion pääomavelka verottajalle on noin puoli miljoonaa markkaa.

Etelän Ääni puolestaan pyrkii välttämään konkurssin hakemalla yrityssaneerausta.

Hakemuksen pohjana ovat verottajan velkojen lisäksi myös maksamattomat Gramex-maksut, toteaa yhtiön toimitusjohtaja Reijo Liinamaa . Suuri osa radion veloista on peräisin sen perustamisvaiheista.

Keravalla toimivan Etelän Äänen kohtalon ratkaisupaikka aiheuttaa viranomaisille päänvaivaa, sillä konkurssihakemuksen jättöpaikka on Tuusulan tuomiokunta. Saneeraushakemus jätetään Vantaan tuomiokuntaan.

Lain mukaan saneeraushakemus on käsiteltävä ennen konkurssihakemusta. Vantaalla ei kuitenkaan ole vielä saatu ratkaisuun ensimmäistäkään velkasaneeraushakemusta.

Omistajina Keravan kokoomus ja työväenyhdistys

Kuuluvuusalue kattaa Keski-Uudenmaan kuntien Keravan, Järvenpään, Sipoon ja Tuusulan ohella myös Vantaan pohjoisosat.(STT)

Konkurssiin mennyt Etelän Ääni hakee uutta toimilupaa

Paikallisradio Etelän Ääni vaikeni maanantaina. Järvenpään, Tuusulan, Keravan, Sipoon ja Itä-Vantaan alueella toiminut paikallisradio meni konkurssiin, kun toimiluvan haltijan, Keskisen Uudenmaan Ääniradio Oy:n velkasaneeraushakemus hylättiin. Aiemmin tytäryhtiö Etelän Ääni Oy:n velkasaneeraushakemus oli hyväksytty.

Etelän Ääni ehti toimia kuusi vuotta. Mainostuloja yhtiöllä oli viime vuonna hieman yli kaksi miljoonaa markkaa, velkoja kolmisen miljoonaa. Velkojina olivat lähinnä Gramex ja lääninverovirasto. Konkurssissa jäi vakituista työtä vaille kuusi työntekijää sekä kymmenkunta free lanceria.

Toimitusjohtaja Reijo Liinamaan mukaan Etelän ääni jatkaa toimintaansa, jos liikenneministeriö hyväksyy Lovena Oy:n nimellä tehdyn toimilupahakemuksen. Liikenneministeriössä ratkaistaan huhtikuun aikana kymmeniä paikallis- ja muutamia valtakunnallisia radiolupahakemuksia.(HS)

Kuvassa Reijo Liinamaa joka vastasi niin Etelän äänen kuin Radio Kympinkin äänituotantopuolesta. Nykyään hänellä on alan yritys Rexmusic Mäntsälässä, lisäinfoa:http://wp.me/p4JzxO-hk http://www.rexmusic.fi/tekijat.html

JOKEREIDEN OTTELUJEN LÄHETYKSESTÄ RADIO ETTANIN TOIMESTA, HS 17.9.1993

Jokerit valloitti radioaallot – Ykkönen selostaa vain toisen helsinkiläisen pelit

Helsingin Jokerit on ensi kaudella kova tekijä paitsi kaukalossa myös radioaalloilla. Helsingin maineikas paikallisradio Ykkönen on koko olemassaolonsa ajan ollut kiinnostunut urheilusta. Lauantaina käynnistyvässä SM-liigassa Ykkönen selostaa vain Jokerien ottelut. Helsingin IFK:sta asema vaikenee ainakin toistaiseksi.

”Alunperin piti selostaa molempien kotiottelut ja raportoida samanaikaisesti vierasotteluista, mutta Ykkönen päättikin radioida vain Jokerien ottelut”, kertoi Jokerien pääomistaja Hjallis Harkimo, joka on palkannut turkulaisen virtuoosin Juha-Pekka Jalon selostajaksi. Anssi Kukkosen oli määrä olla äänessä IFK:n peleissä, mutta nyt Kukkonen odottelee muita tehtäviä.

Selitys on yksinkertainen. Ykkönen on kaupallinen radio. Jokerit toi tullessaan mainostajia, IFK ei.

”Kyseessä ei ole Ykkösen kannanotto jotain vastaan tai jonkun puolesta. Taloudelliset realiteetit ratkaisivat. Tällaisen ohjelman kustantaminen on aika raskas juttu. Pidämme ovia kuitenkin auki, jos vaikka kesken kauden pääsisimme hyppäämään IFK:nkin kelkkaan. Kuulijoita täytyy palvella ja Ykkönen haluaa olla jääkiekkoradio”, selitti Ykkösen toimitusjohtaja Markku Veijalainen.

Eikä Harkimolla ollut mitään järjestelyjä vastaan. Suuressa maailmassa Atlantin takana useilla NHL-seuroilla on omat radioasemansa. Nyt on Jokereillakin tavallaan sellainen.

IFK:n johdossa suhtudutaan tyynesti tilanteeseen. Radio Cityssä pyörii IFK:n pääsponsorin Sinebrychoffin kustantama ohjelma Lätkämaailma, jota IFK:n manageri Frank Moberg luonnehti oman joukkueensa ohjelmaksi. Moberg sanoi, ettei häntä häiritse vaikkei Ykkönen selosta tähtipaitojen pelejä. ”Minun tehtäväni ei voi olla hankkia radiolle mainostajia.” IFK ei ole ollut vielä yhteydessä muihin paikallisradioihin.

Harkimo puolestaan korosti, että Jokereille on tärkeätä kuulua. ”Kaikki eivät pääse halliin. Heille on tärkeätä välittää tietoa otteluista muulla tavoin.” Aivan täysin IFK ei kuitenkaan katoa aalloilta otteluiltoina, sillä valtakunnallinen radio Suomi selostaa edelleen jääkiekkokierrokset kokonaisuuksina. Eli välähdyksiä myös IFK:n otteluista kuullaan valtakunnallisella kanavalla.

LAHDEN KANAVA 99:N KONKURSSISTA, HS 28.8.1993

Lahtelainen paikallisradio konkurssiin

LAHTI – Lahtelaisen paikallisradio 99:n taustayhtiö Bubo Bubo Oy jätti perjantaina konkurssianomuksen. Konkurssin syynä ovat varoja suuremmat velat. Bubo Bubo Oy:n velat ovat ainakin viisi miljoonaa markkaa. Maksamattomia Gramex-maksuja on 420000 markkaa.

Konkurssipesä jatkaa Radio 99:n toimintaa ainakin muutaman viikon.

Yhtiön noin 20 irtisanotusta työntekijästä osa ehti jo perjantaina jättää uuden paikallisradioanomuksen liikenneministeriöön. Uuden lupa-anomuksen taustalla on Radio 99:n toimittajista ja myyntiväestä koostuva Monday’s Special Oy.

Radio 99 aloitti toimintansa marraskuussa 1990. Se joutui alusta lähtien kilpailemaan Lahden vanhemman paikallisradion Rytmiradion kanssa.(HS)