RADIO SAIMAAN AALLOT, LAPPEENRANTA, UUSIA TOIMITTAJIA SAIMAAN AALLOILLE (LEHTIARTIKKELI, OSA 4)

Saimaan Aallot lähettää hätäkutsuja ja – ilmoituksia, milloin tämä on tarpeen ihmishengen tai omaisuuden pelastamiseksi.
Ohjelmatoiminnan tasapuolisuutta vaalimaan ja kehittämään perustetaan alueen asukkaista koostuva ohjelmaneuvosto, joka voi tehdä esityksiä ja ehdotuksia ja esittää kritiikkiä tarpeellisiksi katsomissaan asioissa. Ohjelmaneuvosto valitsee yhdessä tarpeellisten viranomaisten tai eri yhteisöjen edustajien kanssa kunkin kuukauden sävellahjakeräyksen kohteen, jonka tulee olla mielellään paikallinen, arvokas ja yleistä hyvää edistävä.
Saimaan Aallot on kaikessa toiminnassa ennen muuta eteläkarjalaisten oma radioasema ja vaalii kuuluvuusalueensa asukkaiden tiedonsaannin ja sanomisen vapauden etua.
Toimituksen ohjelmien otsikointiin kehitetään paikallisesta perinteestä, tavoista ja kulttuurista lähtevä iskusanasto, jonka tarkoituksena on rikastuttaa paikallista kieltä ja luoda nasakkaa ja läheistä tuntua ohjelmille.

Kiitos artikkelin toimittamisesta: Ulla Ylönen.

Juttu on julkaistu alun perin Etelä-Saimaa- lehden 23.8.1985 ilmestyneessä numerossa, luettavissa kuvien kera alla myös.

Esaimaa 23081985

RADIO 957, VALIKOITUJA TAMPEREENKIÄLISIÄ UUTISIA 1990-LUVULTA OSA 54.

PERJANTAI

-Puhemmiäs Ritva Uasukainen kerto eruskunnan kalakerhon saunaehtoossa kaikista ihmeellisimmän kalajutum mitä kekään. Se oli kuulemma joskus loppukesästä ruippas sup ponnulta jalat erellä alasti uimaaj ja saanuk kilo kahreksansataarammasek havve.
-Ruattiks lasketaan kolmeentoista että elva, tolva, loppakorva.
-Kulttuuriministeri Laars Anterssonnim miälestä naister rytminen kilpavoimistelu on urheiluna ihan älytöntä. Mutta kyä sitä vaan iham miälikseen kattelee.
-Joittenkip pikkujätkien tekemäv vertailum mukaam mailman köykäsin aine on kevellevy elikkä tyroksi. Ja mailmam pehmosin aine on superlooni.

Ote teoksesta Olkkone ja muita tampereenkiälisiä uutisia (Radio 957, 1997)

412267_421846604502850_924557851_o

 

MAAMME PAIKALLISRADIOTOIMINNAN HISTORIAA TEOKSESTA RADIO KUULUU KAIKILLE, OSA 107.

KILPAILU KIRISTYY

Lahdessa aloitti marraskuun lopulla 1990 Kanava 99. Kaupungin ensimmäinen paikallisradio, Rytmiradio, sai nyt kilpailijan hallittuaan lähes kolme vuotta yksin alueen radiomaimosmarkkoja.
-Kun kaksi tahoa on puhumassa mainostajille radiomainonnan paremmuudesta, viesti menee varmasti paremmin perille, kiteytti Rytmiradion toimitusjohtaja Jyrki Rautkivi ja myönsi kuitenkin, ettei mainosmarkkojen kasvu lamapeikon uhatessa ole todennäköisin vaihtoehto. Hän oli kuitenkin toiveikas.
-Ei kaksi radiota tarkoita sitä, että alueella tähän saakka radiomainontaan käytetyt rahat jaetaan nyt kahtia. Kyllä se tarkoittaa sitä, että radiomainonnan osuus koko mainoskakusta kasvaa, säesti Lahden Kanava 99:n toimitusjohtaja Kaarlo Toriseva.
Puoli vuotta aloittamisen jälkeen Kanava 99 sai vahvistusruiskeen, kun kolme Rytmiradion toimittajaa vaihtoi työnantajaa. Yksi muuttajista oli urheilutoimittaja Antero Mertaranta, joka toi mukanaan jääkiekkoseura Kuusysin seuraavan kauden otteluiden selostukset.

Em. teos, kust. Radiomedia ja Into Kustannus, toim. Pentti Kemppainen, 2015

1288388319465

OTE TEOKSESTA RADIO TULI TAKAISIN, RADIO JYVÄSKYLÄ, OSA 7.

Seuraava joulutempaus tuotti vielä Punaista Ristiäkin komeamman saaliin. Tällä kertaa Radio Jyväskylä tempaisi Operaatio Matkalaukun nimellä päivän verran rahaa Invalidiliiton palvelutalon pyörätuolissa olevien etelänmatkaa varten. Tavoitteena oli saada kymmenkunta matka-avustajaa mukaan. Keräys onnistui hienosti, sillä päivän tuotto oli 87.000 markkaa ja kukaan ei tiedä sitä summaa, joka jäi tukkeutuneen keskuksen taakse. Moni pari tuntiakin numeroa veivannut lahjoittaja keksi uuden keinon päästä mukaan: sähkeetkin on keksitty! Värikäs ja vilkas päivä jätti hyvän mielen ja melkoisen kassan palvelutalon asukkaiden seuraavaakin matkaa varten.

Em. teos, kust. Suomen Paikallisradioliitto, toim. Jarmo Viljakainen, 1987

CCI08122014_0003

 

RADIO SAIMAAN AALLOT, LAPPEENRANTA, UUSIA TOIMITTAJIA SAIMAAN AALLOILLE (LEHTIARTIKKELI, OSA 3)

Toimitus noudattaa lehtimiehen ohjeita ja hyvää lehtimiestapaa. Toimituksen työskentelyä ohjaa ja valvoo vastaava toimittaja. Toimitus asettaa tavoitteeksi todellisen sananvapauden vaalimisen ja tarjoaa kuuluvuusalueellaan yhteiskunnan eri ryhmille yhdenvertaiset mahdollisuudet sanomiensa esittämiseen. Toimituksen työskentelymetodi on journalistinen: kriittinen ja tutkiva.
Ohjelmatoiminnassa noudatetaan yleisradiotoiminnasta voimassaolevaa lainsäädäntöä. Toimituksen omaa ohjelmaa lähetetään viitenä arkipäivänä viikossa klo 06.00- 08.00 sekä 16.00-17.30. Näiden ohjelmiin myydään mainoksia 10 % kuukauden kokonaislähetysajasta. Tarpeen niin vaatiessa toimitus voi lähettää ohjelmiaan myös muina aikoina.
Saimaan Aallot antaa Lappeenrannan kaupungille ja seurakunnille sekä aseman kuuluvuusalueella toimiville kulttuuri-, sivistys-, harrastus- ja muille aatteellisille yhteisöille niiden niin halutessa kohtuullisin ehdoin sitä lähetysaikaa, jota Saimaan Aaltojen oma toimitus ei itse tarvitse ohjelmatoimintaansa.

Kiitos artikkelin toimittamisesta: Ulla Ylönen.

Juttu on julkaistu alun perin Etelä-Saimaa- lehden 23.8.1985 ilmestyneessä numerossa.

 

MAAMME PAIKALLISRADIOTOIMINNAN HISTORIAA TEOKSESTA RADIO KUULUU KAIKILLE, OSA 106.

Samaan kokonaisuuteen kuuluu vielä, että maaliskuussa 1990 kuusi uutta hakijaa sai pitkän toimiluvan ja monia toimilupa-alueita laajennettiin. Tämä merkitsi etenkin Lahdessa kilpailun kiristymistä kuuntelijoista, sillä paikkakunnalla toimi jo ennestään yksityinen paikallisradio.
Omistuksen suhteen linja muuttui verrattuna aikaisempaan. Aluelehdille myönnettiin myös toimilupia. Esimerkiksi Tampereella luvan sai kokoomuksen Aamulehden ja sosiaalidemokraattien Kansan Lehden perustama yhtiö. Turkuun myönnettiin kaksi kaupallista lupaa, joista toisen taustalla oli osaomistajana Turun Sanomat ja toisen takana Auran Aalloilta eronneita työntekijöitä. Valtakunnallisten lehtien asema oli jo otettu aikaisemmin huomioon jaettaessa helsinkiläinen Radio Ykkönen niiden kesken.

Em. teos, kust. Radiomedia ja Into Kustannus, toim. Pentti Kemppainen, 2015

CCI15032015_0005

OTE TEOKSESTA RADIO TULI TAKAISIN, RADIO JYVÄSKYLÄ, OSA 6.

Arskalle asunto, SPR:lle auto, pyörätuolireissaajille saattajat

Arska asui metsässä, lautahökkelissä. Arska oli kuitenkin tavoiltaan kunnollinen, ei juonut viinaakaan. Olosuhteiden pakosta hän kuitenkin joutui metsässä olemaan, mitään sosiaalista asuntoa ei löytynyt, kun mies ei ryypännyt. Tästä meni radion reportteri tekemään juttua, Arska kertoili elämästään, olostaan. Ohjelman kuulivat myös asuntoviranomaiset. Ja lopulta, radion avustuksella, Arska sai kunnon asunnon. Kuuluu olevan tyytyväinen.
Punainen Risti keräsi Keski-Suomen alueella varoja hyvän toivon palveluautoon. Kampanja ei kuitenkaan ottanut tuulta ja paikallisradio päätti vauhdittaa kampanjaa. Torstaina alettiin tempausta radiossa puffata, varsinainen tempauspäivä oli seuraava maanantai. Ohjelmaan sai soittaa haasteita. Ohjelmaa jatkettiin koko päivä. Puheluja saatiin päivän aikana läpi 750 ja Punaisen Ristin kampanja pääsi tavoitteisiinsa.

Em. teos, kust. Suomen Paikallisradioliitto, toim. Jarmo Viljakainen, 1987

CCI08122014_0008